Doorgaan naar content

AFGESLOTEN - Overheidsopdracht: Hertalen van NRO-leidraden naar de Vlaamse onderwijscontext

De oproep voor de overheidsopdracht ‘hertalen van bestaande NRO-leidraden naar de Vlaamse onderwijscontext’ is afgesloten.

Leerpunt heeft als doel de onderwijspraktijk te versterken via wetenschappelijke inzichten. Dat gebeurt onder meer door het hertalen van bestaande NRO-leidraden, die de meest kwalitatieve onderzoeksevidentie samenvatten over thema's met betrekking tot onderwijs en leren. Het resultaat bestaat uit praktische aanbevelingen voor leraren en onderwijsprofessionals.

Drie thema’s

Deze opdracht is opgesplitst in drie percelen, die telkens een andere leidraad met een andere thema inhouden. Meer specifiek gaat het om de hertaling van volgende NRO-leidraden:

  1. Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen

  2. Hoge verwachtingen

  3. Werken aan onderwijsverbetering middelbaar beroepsonderwijs, werken aan onderwijsverbetering voortgezet onderwijs

Praktische informatie

Uiterste indiendatum: 1 maart 2024 - 9.00 uur

Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Inschrijvers mogen op een of meer percelen intekenen.

Vragen? Mail naar onze financieel coördinator Astrid Dhaenens en wetenschappelijk medewerker Emmelien Merchie.