Doorgaan naar content

Cookieverklaring

1.    Inleiding

Deze website www.leerpunt.be ("Onze website") maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers. Door het gebruik van cookies kunnen wij u een betere ervaring bieden en Onze website en diensten verbeteren door beter te begrijpen hoe u deze gebruikt. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van Onze website en diensten, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies.

1.1 Contactgegevens

Onze Website en diensten worden aangeboden en beheerd door Stichting Leerpunt (“Wij/Ons/Onze”). Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0795.192.043. Ons primair adres is Koning Albert-II-laan 15, 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node) Brussel en ons kantooradres Gaston Crommenlaan 8, 9050 Gent Oost-Vlaanderen.

U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde primair adres;

(b) via het contactforumlier op onze Website;

(c) telefonisch, op 09/396.71.48

(d) per e-mail, via info@leerpunt.be

1.2 Hoe gebruikt Onze website cookies en welke soorten cookies zijn er?

Onze website kan bepaalde First party cookies op uw computer of apparaat plaatsen en daar toegang toe krijgen. First party cookies zijn cookies die rechtstreeks door Ons worden geplaatst en worden alleen door Ons gebruikt. Wij gebruiken cookies om Onze website technisch goed te laten functioneren en uw ervaring te vergemakkelijken en te verbeteren. Er worden geen Third Party Cookies geplaatst.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die Wij verzamelen en gebruiken, de maatregelen die Wij hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen, uw wettelijke rechten en Onze wettelijke verplichtingen, verwijzen Wij u naar de Privacyverklaring op deze website.

Wij hebben alle cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd. Alle cookies op Onze Website worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookiewetgeving.

2.    Welke cookies gebruikt Onze website?

De meest actuele lijst van cookies die Wij kunnen gebruiken, vindt u in onderstaande tabel.

2.1 First party cookies

De volgende First party cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:

Naam cookies Type en doel Strikt noodzakelijk Bewaartermijn
Leerpunt_session Deze cookie zorgt voor de algemene werking van de site. ja 2 uur
XSRF-Token Deze cookie is geschreven om te helpen bij de beveiliging van de site bij het voorkomen van Cross-Site Request Forgery-aanvallen ja 2 uur
_pk_ref Analytische cookie: Gebruikt om de attributie-informatie op te slaan, de verwijzer die oorspronkelijk werd gebruikt om de website te bezoeken Nee 6 maanden
_pk_cvar en _pk_ses Analytische cookie Kortlevende cookies die tijdelijk worden gebruikt om gegevens op te slaan gedurende het bezoek. Nee 13 maanden
_pk_id Analytische cookie Deze cookies wordt gebruikt om enkele gegevens over de gebruiker op te slaan, zoals de unieke bezoekers-ID. Nee 13 maanden
mtm_consent en mtm_consent_removed _paq.push([‘rememberConsentGiven’, optionallyExpireConsentInHours]) Analytische cookies: Worden aangemaakt om te onthouden dat de gebruiker toestemming heeft gegeven (of ingetrokken). Nee 30 dagen
mtm_cookie_consent Analytische cookies: deze cookies is om te onthouden dat de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het opslaan en gebruiken van cookies. Nee 30 dagen
matomo_ignore Analytische cookie: Deze cookie dient om te registreren dat je jezelf buitensluit van tracking. Nee 30 dagen
matomo_sessid Analytische cookie: wanneer u de opt-out functie gebruikt (dit wordt een nonce genoemd en helpt bij het voorkomen van CSRF-beveiligingsproblemen) Het is belangrijk op te merken dat het geen gegevens bevat die worden gebruikt om bezoekers te identificeren. Nee 14 dagen

2.2 Third party cookies

Er worden geen third party cookies geplaatst.

3. Toestemming en het beheer van cookies

Voordat cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, krijgt u een banner die uw toestemming vraagt om deze cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u Ons in staat om u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van cookies, tenzij deze cookies strikt noodzakelijk zijn. U kunt te allen tijde terugkeren naar uw Cookievoorkeuren om deze te bekijken en/of te wijzigen via de pagina met het cookiebeleid of de Cookieverklaring.

4. Wijzigingen

Wij kunnen deze Cookieverklaring te allen tijde wijzigen. U wordt daarom aangeraden om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.

5. Uw rechten en informatie met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:

  • het recht op inzage;

  • het recht op correctie;

  • het recht om te wissen (vergetelheid);

  • het recht om de verwerking te beperken;

  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

  • het recht op gegevensportabiliteit;

  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en

  • het recht om uw toestemming in te trekken.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in Onze Privacyverklaring. Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw rechten vindt u in de Privacyverklaring.