Doorgaan naar content

Persberichten

Leerpunt ondersteunt brede basiszorg en verhoogde zorg in scholen

Het onafhankelijke kenniscentrum Leerpunt zal de komende twee schooljaren projecten rond brede basiszorg en verhoogde zorg ondersteunen. Daarvoor is zes miljoen euro vrijgemaakt, waarvan het leeuwendeel naar projecten in scholen gaat. De resterende middelen dienen voor onderzoek naar de kennis rond brede basiszorg en verhoogde zorg. In de komende weken zal Leerpunt oproepen lanceren voor verschillende projecten.

Elke school voor gewoon onderwijs heeft de verantwoordelijkheid om een sterke brede basiszorg uit te werken voor álle leerlingen. Voor wie specifieke onderwijsbehoeften heeft, moeten scholen ook voorzien in verhoogde zorg met redelijke aanpassingen.

Leersteun

Scholen hebben hiervoor vaak gespecialiseerde kennis nodig, en kunnen ondersteuning dus goed gebruiken. De Vlaamse Overheid heeft het onafhankelijke kenniscentrum Leerpunt de opdracht, en de nodige middelen, gegeven om in te zetten op de brede basiszorg en de verhoogde zorg. Deze beslissing past ook in het nieuwe leersteundecreet, de opvolger van het vroegere M-Decreet.

Leerpunt gaat nu projecten opzetten rond brede basiszorg en verhoogde zorg om zo scholen beter te ondersteunen. Door brede basiszorg in scholen te versterken, kan ook de verhoogde zorg efficiënter worden ingezet. Zo kunnen we leervertraging aanpakken bij álle leerlingen – en specifiek bij leerlingen in kwetsbare posities. Er is hiervoor in totaal 6 miljoen euro voorzien.

Verschillende projecten

“We laten 4,4 miljoen euro rechtstreeks naar het werkveld vloeien”, benadrukt Pedro De Bruyckere. Dit bedrag zal verdeeld worden over verschillende begeleidingsprojecten die zoveel mogelijk scholen direct of indirect ten goede moeten komen. De details van en voorwaarden om in te tekenen op deze projecten worden in de komende weken bekendgemaakt.

Daarnaast zal Leerpunt ook meer dan 1,5 miljoen euro investeren in onderzoek om de kennisbasis rond brede basiszorg en verhoogde zorg in het Vlaamse onderwijs te versterken. Hiervoor zullen verschillende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uitgeschreven worden.

“Leerpunt wil niet enkel met onderzoek onderwijs inspireren, maar kreeg ook de opdracht én geld van de Vlaamse overheid om er effectief voor te zorgen dat alle kinderen meer kunnen leren.”

Pedro De Bruyckere Algemeen directeur Leerpunt

“We gaan alle leerkrachten beter ondersteunen, zodat zij beter kunnen omgaan met leerlingen die extra leersteun nodig hebben. Dat gaan we al doen in de lerarenopleidingen, waar meer aandacht komt voor brede basiszorg en verhoogde zorg. Maar ook alle huidige leerkrachten kunnen rekenen op betere ondersteuning. Dat doen we via de pedagogische begeleidingsdiensten en nu dus ook via Leerpunt.”

Ben Weyts Vlaams minister van Onderwijs